OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNET TRGOVINE

1. Informacije o trgovačkom društvu

Naziv: HARVEY NORMAN CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Harvey Norman Croatia d.o.o.,

Sjedište: Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb.

Kontakt: Telefonski broj: 01/55 66 200; E-mail: info@harveynorman.hr

*Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080541063. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 8.231.600,00 kuna. Žiro račun: HR35 2360 0001 1022 30334, SWIFT: ZABAHR2X, MB: 080541063, OIB: 97757193486

2. Prodajna mjesta

 • HARVEY NORMAN Zagreb
  • Velimira Škorpika 34/II, 10 000 Zagreb
  • Email adresa: info@harveynorman.hr
  • info telefon: 01 55 66 200
 • HARVEY NORMAN Pula
  • Ul. Rimske centurijacije 102, 52 100 Pula
  • Email adresa: info@harveynorman.hr
  • info telefon: Tel: 01/55 66 200
  • Tel: 052/554 520
 • HARVEY NORMAN Rijeka
  • Kukuljanovo 362, 51 000 Rijeka
  • Email adresa: info@harveynorman.hr
  • info telefon: Tel: 01 55 66 200
  • Tel: 051 309 888

Općim uvjetima uređuju se odnosi između kupca i trgovačkog društva Harvey Norman d.o.o. (dalje u tekstu: „prodavatelj“) vezano uz valjanost ugovornog odnosa prema kupcu, oglašavanje, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, dostave proizvoda te ostalih usluga koje prodavatelj nudi, uvjete jamstva za ispravnost prodane robe (tzv. garancije), prava kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge prodavatelja, pravo na raskid ugovora i povrat robe i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (https://www.harveynorman.hr). Na uvjete poslovanja primjenjuju se važeći Zakon o zaštiti potrošača, važeći Zakon o elektroničkoj trgovini, važeći Zakon o obveznim odnosima te ostali relevantni i važeći propisi Republike Hrvatske.

3. Opći uvjeti

 •   3.1. Valjanost općih uvjeta

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja je posjetitelj harveynorman.hr i koja prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom ili e-bankingom. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Za pravne osobe se primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima.

Potrošač je sukladno Zakonom o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Sukladno Zakonom o obveznim odnosima, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. 

Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem harveynorman.hr regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici harveynorman.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu. Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora. U slučaju neslaganja općih uvjeta i ugovora o kupoprodaji proizvoda (narudžba kupca), vrijede odredbe iz ugovora o kupoprodaji proizvoda.

 •    3.2. Nevaljanost drugih ugovornih uvjeta

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

 •   3.3. Valjanost odnosa prema potrošačima

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koje se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem sukladno Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima.

 •   3.4. Valjanost odnosa prema stranim državljanima

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na fizičke osobe, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i pravne osobe koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

Kupnja i osobno preuzimanje je moguća svim fizičkim i pravnim osobama, koje ispunjavaju uvjete iz drugog stavka točke 3.1 ovih Općih uvjeta, uključujući osobe iz prvog i drugog stavka ovog poglavlja. Usprkos tome je online kupnja uz dostavu moguća prvenstveno na području Republike Hrvatske.

 •   3.5. Oglašavanje

Objave prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, fotografija i ažuriranja stranica.

U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Prodavatelj koristi uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google Search, te Google Display mrežu kupaca koji su već posjetili harveynorman.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama - oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

Proizvodi na harveynorman.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni. Kupnja takvog proizvoda moguća je samo u fizičkoj trgovini. Kupci se slažu sa svim nedostacima izložbenog primjerka na koja su bili upozoreni prilikom kupnje u fizičkoj trgovini.

Putem harveynorman.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude prodavatelja. U primjeru istaknutih cijena na harveynorman.hr koje odstupaju od cijena u trgovini prodavatelja, prodavatelj će kupcu izjednačiti cijenu. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine.

Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Fotografije su isključivo ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Dekorativni materijali koji se nalaze na fotografijama nisu predmet kupnje pojedinog proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih kupci vide na zaslonu svog monitora. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške na portalu harveynorman.hr, o čemu će kupca obavijestiti u roku od jednog radnog dana nakon izvršene narudžbe i nadoknaditi mu sve već nastale troškove u vezi s tim. Ukoliko traženi proizvod nije na zalihi, prodavatelj će obavijestiti kupca u roku od jednog radnog dana od podnošenja narudžbe i nadoknaditi mu sve troškove koji su već nastali pod ovim naslovom. Prodavatelj također zadržava pravo pogreške u cijenama proizvoda na harveynorman.hr, o čemu će kupca obavijestiti u roku jednog radnog dana od narudžbe i nadoknaditi mu sve već nastale troškove u vezi s tim.

 •   3.6. Naručivanje proizvoda

Kupac može iz dijela asortimana prodavatelja, objavljenog na harveynorman.hr izabrati proizvod ili više proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb "dodaj u košaricu" dodati proizvode u svoju košaricu.

Proizvode mogu naručiti registrirani i neregistrirani kupci. Registracija se vrši kreiranjem korisničkog računa. Registracija je besplatna. Prilikom registracije Kupac kreira korisničko ime i lozinku. Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Registrirani i neregistrirani Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine.

Klikom na gumb "Naručiti" Kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

Kupnja ne može biti realizirana ukoliko kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima.

Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem harveynorman.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno ili telefonski obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da prodavatelj obavijesti kupca da proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni iznos. Uplaćena sredstva putem virmana, ukoliko ih je bilo, biti će uplaćena kupcu od strane prodavatelja.

Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom kad Kupac zaključi narudžbu s klikom na gumb „Naručiti“ i istovremeno na mail dobije potvrdni e-mail.

 •   3.7. Potvrda prodavatelja

Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem harveynorman.hr ili iznimno putem info@harveynorman.hr, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane prodavatelja.

Prihvat narudžbe kupca od strane prodavatelja uslijedit će jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.

Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane prodavatelja:

• kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će kupac biti obaviješten telefonskim putem ili posebnom elektroničkom porukom,

• kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će Kupac biti obaviješten telefonskim putem ili posebnom elektroničkom porukom. U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem harveynorman.hr. Istodobno sa potvrdom narudžbe, prodavatelj kreira račun u fizičkom obliku koji će dostaviti kupcu najkasnije zajedno sa isporukom robe.

Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

 •   3.8. Općenito na načinu plaćanja

Sve navedene cijene na harveynorman.hr istaknute su u hrvatskim kunama (HRK), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga. Cijene svih usluga su navedene sukladno valjanom cjenikom. Akcije se međusobno ne zbrajaju.

Harveynorman.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

Kupac je suglasan da prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju I otkazati narudžbu.

Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupaca prema prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

U slučaju da kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci...) potrebno je izabrati opciju “predračun” na drugom koraku košarice harveynorman.hr. Rok za uplatu kupca je 3 dana, nakon tog roka prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa prodavatelj će obavijestiti kupca o točnom roku isporuke ili će prodavatelj kupcu vratiti uplaćeni iznos.

 •   3.9. Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama

Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama vrši se kroz virtualni POS sustav Hrvatskog telekoma pod nazivom “Pay Way” zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Putem harveynorman.hr plaćanje je moguće kreditnim i/ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos Narudžbe. Više o načinima plaćanja pročitajte ovdje:

https://www.harveynorman.hr/nacini-placanja-web-shop

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosi se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati prodavatelju.

Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

 •   3.10. Količine

Ponuda vrijedi za narudžbe u količinama primjerenim za kućanstvo odnosno osobnu upotrebu. Harvey Norman zadržava pravo ne isporučiti ili otkazati narudžbu u slučaju prevelike količine naručenih proizvoda (od strane istog kupca/kućanstva).

 •   3.11. Plaćanje poklon bonovima Harvey Normana

Poklon bonovima izdanim u trgovini Harvey Norman nije moguće plaćati putem harveynorman.hr.

 •   3.12. Opći uvjeti poslovanja s poklon karticama

Općim uvjetima poslovanja s poklon karticama prodavatelj utvrđuje prava i obveze s naslova poklon kartica Harvey Norman. Ovi Opći uvjeti obvezuju prodavatelja i svakog kupca koji kupi poklon karticu putem web trgovine odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu ili uslugu na prodajnim mjestima prodavatelja. Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim općim uvjetima.

3.12.1. Općenito

Poklon kartica je izrađena od plastike. Svaka poklon kartica sadrži EAN kod. Poklon karticu izdaje prodavatelj temeljem uplate. Prodavatelj je sukladno ovim Općim uvjetima obvezan primiti poklon karticu kao sredstvo plaćanja za robu ili uslugu koju prodaje u Hrvatskoj.

Vrijednosti poklon kartice: Poklon kartica je izdana tako, da se na njoj nalazi iznos od 100,00 kn, 200,00 kn, 500,00 kn i 1.000,00kn. Vrijednost poklon kartice je fiksna i treba se potrošiti u cijelosti, razlika se ne vraća u gotovini.

3.12.2. Obveze prodavatelja

Za prodavatelja obveza s naslova poklon kartice nastaje u trenutku kada kupac poklon kartice uplati vrijednost poklon kartice. Uplatu vrijednosti moguće je napraviti sa svim standardnim načinima plaćanja (gotovinom, određenim debitnim i kreditnim karticama) koje prodavatelj prihvaća na bilo kojem prodajnom mjestu prodavatelja u Republici Hrvatskoj.

Potraživanje iz poklon kartice vezano je na EAN kod s kojim je opremljena poklon kartica i koji je namijenjen svakom vlasniku poklon kartice, pri čemu EAN kod nije moguće samostalno upotrijebiti. Ispunjenje potraživanja iz poklon kartice po njenom predočenju može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza prodavatelja s osnova poklon kartice prestaje kada prodavatelj primi poklon karticu kao sredstvo plaćanja za robu i/ili uslugu, protekom roka valjanosti poklon kartice ili ako poklon kartica postane nevaljana iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj nije odgovoran za zlouporabu poklon kartice i nije dužan provjeriti identitet donositelja. Prodavatelj ne odgovara za gubitak poklon kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene poklon kartice. Iskorištenu poklon karticu prodavatelj zadržava.

3.12.3. Prava imatelja poklon kartice

Ispunjenje obveze s naslova poklon kartice može zahtijevati donositelj kartice za cijelo vrijeme valjanosti poklon kartice u bilo kojem prodajnom mjestu prodavatelja u Republici Hrvatskoj.   Rok valjanosti kartice je 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja poklon kartice. Ukoliko se u tom roku ne iskoristi iznos za kupnju roba i/ili usluga, kartica će biti poništena. Imatelj kartice rok valjanosti može provjeriti na računu koji dobiva kod kupovine poklon kartice; pri plaćanju poklon karticom ili na blagajni prodavatelja. Dodatne informacije vezane uz poklon karticu možete pronaći na www.harveynorman.hr. Poklon kartica je vezana na on-line sistem prodavatelja. Ukoliko on-line sistem ne radi, što znači da u centralnoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod prodavatelja nije moguće provjeriti stanje iznosa novca na poklon kartici, prodavatelj nije dužan vršiti plaćanje bilo kojeg iznosa s naslova poklon kartice do ponovne uspostave veze sa centralnom bazom podataka prodavatelja.

Ispunjenje obveza s poklon kartice donositelj zahtijeva tako da karticu preda prodavatelju kao plaćanje za kupovinu robe i/ili usluge. Iznos se treba koristiti u cijelosti. U slučaju da je vrijednost kupovine viša od vrijednosti poklon kartice, imatelj poklon kartice   mora doplatiti razliku. Ne može se tražiti isplata/unovčenje neiskorištenog iznosa. Povrat novca za uplaćenu poklon karticu nije moguć. Moguće je i spajanje više poklon kartica za plaćanje jednog računa za robu ili uslugu.

Imatelj poklon kartice može poklon karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se vrši predajom poklon kartice. Novi imatelj poklon kartice s prijenosom poklon kartice dobiva i sva prava koja je imao prijašnji imatelj kartice.

3.12.4. Ostale odredbe

Na poklon karticu sa definiranim iznosima 100,00 kn, 200,00 kn, 500,00kn i 1.000,00 kn nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati. U suprotnom, kartica se smatra nevaljanom.

Prodavatelj može odbiti ispunjenje obveza iz poklon kartice, ako utvrdi da je poklon kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj.

Opći uvjeti poslovanja s poklon karticom vrijede od dana objave nadalje i dostupni su na internetskoj stranici www.harveynorman.hr, te u svim prodajnim mjestima prodavatelja u Republici Hrvatskoj.

Prodavatelj pridržava pravo promjene bilo kojih Općih uvjeta poslovanja s poklon karticom bez prethodne najave.

 •   3.13. Nagradni natječaj

Prodavatelj može na web stranici harveynorman.hr objaviti i Nagradni natječaj za proizvode, koji se prodaju u internet trgovini. Nagradni natječaji se uglavnom provode na Facebook stranici Harvey Norman. Pravila nagradnog natječaja će biti objavljena na mjestu gdje se prvenstveno objavljuje nagradni natječaj.

 •   3.14. Dostava

Online kupnja uz dostavu moguća je na području Republike Hrvatske, uključujući i većinu otoka. U slučaju manjih otoka, dostava se vrši do najbliže trajektne luke. Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu unutar Republike Hrvatske, koju je kupac naveo u narudžbi kupca poslane putem harveynorman.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

U Harvey Normanu nastojimo naručenu robu sa zalihe dostaviti u što kraćem roku. Okvirni rok isporuke artikala koji su na zalihi, iznosi od 3 do 10 radnih dana. Rok počinje teći od trenutka kada prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača.

Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju dostavne službe.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je kupac naznačio, zbog toga što se kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.

U slučaju neuspjele dostave, ukoliko se proizvod ne preuzme, a kupac nije obavijestio prodavatelja o tome pisanim putem, prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.

Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji robu isporučuje.

Kupac je dužan odbiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja. Ako kod isporuke primijetite oštećenja na robi, molimo u dostavnicu upišite detalje i sačuvajte originalnu ambalažu.

Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu pregledati po vanjskoj ambalaži prilikom preuzimanja od dostavne službe, te obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe sukladno poglavlju 3.14 ovih Općih uvjeta. Ako na proizvodu primijetite oštećenja nakon otpakiravanja, fotografije oštećenja i ambalažu te navedeno prijavite pisanim putem odjelu za reklamacije.

Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.

Ukoliko se kupac odluči za osobno preuzimanje robe, prodavatelj ističe da kupac prije preuzimanja mora dobiti obavijest od prodavatelja o spremnosti robe za preuzimanje. O tome će kupac biti obaviješten putem kontakta kojeg je odabrao prilikom narudžbe robe. Za kupce omogućena je online funkcija Click & Collect koja omogućuje provjeru zaliha određene robe na pojedinom prodajnom mjestu. Kupac može odabrati prodajno mjesto na kojem želi preuzeti robu i odabrati željeni način plaćanja. Više informacija o Click & Collect korisnicima je dostupno na web stranici:

https://www.harveynorman.hr/osobno-preuzimanje

Prije preuzimanja robe potrebno je račun u cijelosti podmiriti. Pri dolasku na skladište kupac je dužan, kao dokaz o kupovini, pokazati račun. Molimo da po robu dođete s odgovarajućim vozilom, u skladu s dimenzijama, težinom i karakteristikama kupljene robe. U slučaju da vozilo nije primjereno za utovar robe, osoblje skladišta može odbiti izdavanje robe, kako ne bi došlo do neželjenih oštećenja robe. Molimo da prilikom preuzimanja robe pažljivo pregledate ambalažu i eventualna oštećenja odmah prijavite osoblju skladišta. Harvey Norman nije odgovoran za oštećenja koja mogu nastati nakon preuzimanja robe i prilikom vlastitog prijevoza.

Robu sa zalihe i robu koja je pripremljena za preuzimanje, potrebno je preuzeti najkasnije u roku od 14 dana po zaprimljenoj obavijesti. U slučaju da roba nije preuzeta u navedenom roku, trgovina će obračunati trošak ležarine, sukladno važećem cjeniku.

Naša ponuda se stalno nadopunjuje i mijenja, te iz tog razloga ne možemo osigurati kontinuirane zalihe. Preporučujemo kupovinu svih proizvoda iz iste kolekcije istovremeno. Ne preuzimamo odgovornost za naknadne promjene u dizajnu ili specifikacijama odabrane kolekcije ili za nemogućnost ponovne dobave. Detaljnije informacije o dostavi su dostupne u dokumentu

 Uvjeti dostave internet trgovine Harvey Norman.

 •   3.15. Dodatne usluge

3.15.1. Usluga montaže

Usluga montaže dostupna je na području grada Zagreba i Pule. U napomeni je potrebno napisati: “potrebna je montaža”, a mi ćemo Vas naknadno kontaktirati putem telefona ili maila o cijeni i slobodnim terminima.

3.15.2. Usluga unosa robe u stan

Također je moguće doplatiti i unos robe u stan, a usluga se naplaćuje u trgovini, po važećem cjeniku. Za više informacija slobodno se obratite našim prodajnim savjetnicima ili nas nazovite na telefon 01 55 66 200. Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja unaprijed da je usluga unosa u stan potrebna ili putem napomene na drugom koraku košarice ili pismenom obavijesti na elektroničku poštu prodavatelja: info@harveynorman.hr.

Kupac se obvezuje osigurati nesmetani unos robe u prostor za koji je namijenjena, kao i odgovarajući pristup za dostavno vozilo. Dostavna služba neće izvršiti unos u slučaju da postoji mogućnost oštećenja robe ili unos nije moguć iz sigurnosnih razloga. Kako bi se roba mogla istovariti sigurno i bez oštećenja, pristup za dostavno vozilo mora biti primjeren i bez prepreka.

Kupac se obvezuje osigurati odgovarajući put za unos robe u stan i zaštititi površine (podove, zidove) i opremu u stanu od neželjenih oštećenja. Kupac treba prethodno izmjeriti sva vrata, hodnike, dizala, kako bi provjerio da roba može ući u prostor. Pri tome najmanja širina vrata mora biti 80 cm. Ako je pristup stanu otežan ili karakteristike objekta ne dozvoljavaju unos (uski hodnik ili stubište, spiralno stubište), unos u prostor neće biti izvršen. U tom slučaju dostavna služba osigurat će unos do najbliže moguće točke.

U slučaju da dostavna služba radi otežanog pristupa i karakteristika objekta ima poteškoće oko unosa robe u prostor za koji je namijenjena, robu može ostaviti u nekoj drugoj prostoriji Vašeg doma. Ako unatoč otežanom unosu ipak želite da dostavna služba pokuša izvršiti unos, preuzimate svu odgovornost za eventualna oštećenja robe, kao i podova, zidova ili ostale opreme u prostoru.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za oštećenja koja mogu nastati ako prostor nije odgovarajuće zaštićen. Sve zahtjeve za naknadom štete nastale prilikom dostave i unosa u stan potrebno je pisanim putem u roku od 3 dana prijaviti odjelu reklamacija. Vaš zahtjev ćemo proslijediti našim vanjskim suradnicima za dostavu koji će se dalje pobrinuti za rješenje.

 •   3.16. Garancija/jamstvo/odgovornost

3.16.1. Garancija proizvođača

Odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list ili u nekim slučajevima samo račun. Za robu koja podliježe garanciji, ako je tako navedeno na proizvodu ili na garancijskom listu dostavljenom kupcu nakon kupovine, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu ili računu (trajanje garancije ovisi od proizvođača).

Ako stvar ne zadovoljava određenu specifikaciju ili druge zahtjeve koje je prodavatelj odnosno proizvođač jamčio, kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

3.16.2. Komercijalno jamstvo - Zaštita plus

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh zakonske obveze prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Ako proizvođač nudi kupcu komercijalno jamstvo trajnosti za određenu stvar tijekom određenog razdoblja, proizvođač je odgovoran izravno kupcu tijekom cijelog razdoblja komercijalnog jamstva trajnosti u pogledu popravka ili zamjene stvari. Izjava o komercijalnom jamstvu dostavlja se kupcu na trajnom nosaču podataka najkasnije u trenutku predaje stvari.

U slučaju kupnje dodatnog jamstva – tzv. Zaštite plus, takvo komercijalno jamstvo vrijedi onoliki rok koliki je kupac sa prodavateljem ugovorio, a počinje teći od trenutka kada završava tvorničko jamstvo. U slučaju kupnje tehničkih proizvoda, proizvođač je dužan izdati garantni list. Više o Zaštiti plus kao komercijalnom jamstvu možete saznati u posebnim Općim uvjetima, objavljenim ovdje.

3.16.3. Odgovornost za materijalne nedostatke

Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda. U slučaju kvara ili nedostatka, kupac se može obratiti prodavatelju te ostvariti svoja prava sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac, koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

• zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka;

• zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka;

• zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

• izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca. U tom primjeru je prodavatelj ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka.

Ako je nedostatak neznatan (teret dokaza je na prodavatelju), kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provede se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene kupac stavi stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja. U slučaju zamjene stvari potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjene stvari tijekom razdoblja prije njezine zamjene.

Ako prodavatelj u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida. Ako kupac raskine ugovor o kupoprodaji, kupac vraća stvar prodavatelju na trošak prodavatelja. Prodavatelj kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili od kupca primi dokaz da je stvar poslao natrag.

Materijalni nedostatak na robi i neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ko snosi trošak vještačenja zapisano je u Zakonu o zaštiti potrošača.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, gore navedeni rokovi počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Naknada ugovorne štete

Kupac osim toga pridržava pravo na naknadu štete sukladno općim propisima o naknadi ugovorne štete. Istekom roka od 2 godine od primitka robe, bez pravovremene obavijesti prodavatelja o nedostacima od strane kupca, prodavatelj više ne odgovara za nedostatke.

Kupac kao pravna osoba mora stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana. O skrivenim nedostacima kupac mora obavijestiti prodavatelja bez odgađanja od dana kad je nedostatak otkrio. Pravna osoba mora uz nazočnost prodavatelja svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti odmah, inače gubi prava na toj osnovi.

3.16.4. Odgovornost za neispravan proizvod

Proizvođač koji stavlja proizvod u promet odgovara za štetu nastalu kupcu bez provjere krivnje, ako kupac dokaže nedostatak, štetu i uzročnu vezu između njih. Odgovornost se odnosi na prouzročenu smrt, tjelesnu ozljedu i druge stvari koje je oštećenik koristio u privatne svrhe. Oštećenik ima pravo na naknadu štete samo za štetu veću od 500 eura (9. članak Direktive vijeća 85/374/EEZ, koja je implementirana u trećem stavku 1073. članka Zakona o obveznim odnosima).

3.16.5. Ostalo

Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima Kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.

Jamstveni uvjeti počinju s danom isporuke robe kupcu, te prodavatelj jamči Kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na zahtjev Kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s prodavateljem.

Nakon pregleda robe, prodavatelj će obavijestiti kupca o primitku oglašene robe u poslovnici (roba popravljena pod jamstvom, pregledana roba i sl.). Kupac je dužan preuzeti proizvod koji je dat na popravak, pregled, održavanje ili doradu prodavatelju. Oglašenu robu potrebno je preuzeti u poslovnici u navedenom roku uz pisanu obavijest. U slučaju da roba ne bude preuzeta u navedenom roku, prodavatelj može, nakon određivanja odgovarajućeg dodatnog roka, prestati čuvati robu i proslijediti je na uništenje ili korištenje u druge svrhe.

Svi električni uređaji dolaze s jamstvenim listom koji sadrži popis ovlaštenih servisera, dok za netehničke proizvode, Kupac svoja prava ostvaruje računom. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima i Direktivama EU o zaštiti potrošača.

Stranke isključuju odgovornost prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom Kupca ili osoba za koje on odgovara. Sve što prodavatelj nije definirao u ovom poglavlju primjenjuje se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

 •    3.17. Pravo odustajanja od kupnje i povrat robe

Potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe ne navodeći za to razloge, jednostrano, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid ispunjavanjem online obrasca ili slanjem obrasca putem elektroničke pošte na info@harveynorman.hr ili poštom na adresu prodavatelja: Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb ili Harvey Norman Pula, Ul. Rimske centurijacije 102, 52 100 Pula, navodeći na pažnju: Odjelu internet prodaje. Za sva pitanja i primjedbe, prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati, i to na telefon: (0800 024 026).

Predmetni rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada prodavatelj primi obavijest.

Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu s koje je poslana bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada prodavatelj primi pismenu obavijest.

Prodavatelj se obvezuje potrošaču vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Povrat plaćenog izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena potrošaču bude vraćena.

Potrošač u slučaju odbijanja primitka robe snosi i troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, prodavatelj ima pravo teretiti potrošača za troškove dostave i povrata robe. Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se kupac koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja i nosi troškove povrata robe.

Potrošač je sukladno važećim Zakonom o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom.

Potrošač nema pravo na raskid u slučajevima propisanim važećim Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

• predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču;

• predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

• predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke (igrice, vrijednostni bonovi, pretplate);

• predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (električne četkice za zube, epilatori, depilatori, trimeri, aparati za brijanje i šišanje, pegle i uvijači za kosu, madraci, posteljina…).

 

 •    3.18. Posebni oblici prodaje

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje (tijekom sezonskog sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje, prodaje robe s greškom, kao i tijekom ostalih posebnih ponuda trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovitoj prodaji) Harvey Norman Croatia, d.o.o istakne sniženu cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je Harvey Norman d.o.o primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

 

4. Zaštita osobnih podataka

Prilikom online kupnje o vama se obrađuju sljedeći osobni podaci u svrhu izvršenja narudžbe:

• email adresa,

• ime,

• prezime,

• adresa,

• adresa dostave,

• grad,

• poštanski broj,

• država,

• kontakt telefon,

• kupljeni artikl i iznos,

• ukupni iznos ugovora,

• način isporuke,

• način plaćanja.

Pružanje podataka je ugovorna obveza, a podaci se obrađuju u svrhu obrade vaše narudžbe: dovršetak i potvrda narudžbe, priprema proizvoda, isporuka proizvoda, rješavanje reklamacija i druga komunikacija vezana uz kupnju. U slučaju da ne date podatke, ne možemo ispuniti obveze koje proizlaze iz narudžbe. U tu svrhu podaci će se čuvati do ispunjenja svih ugovornih obveza ili najkasnije do isteka zastare radi eventualne ovrhe po pravnim tražbinama iz ugovornog odnosa. Nekim od vaših osobnih podataka koje dajete prilikom online kupnje mogu pristupiti i treće strane.

Ako za način dostave odaberete "prijevoz na adresu" ili "prijevoz na adresu s unosom", svoje podatke potrebne za dostavu dat ćete poslovnim partnerima koji će u naše ime isporučiti robu. Odlučite li se za plaćanje platnom karticom prilikom online kupnje, bit ćete preusmjereni na web stranicu upravitelja platnog sustava za obavljanje plaćanja, koji su neovisni kontrolori podataka koje dajete u svrhu plaćanja. Harvey Norman ne pristupa informacijama koje ste dali za plaćanje. Ako kupljenu robu želite platiti na rate online, kao način plaćanja odaberite plaćanje s karticom i bit ćete preusmjereni na web stranicu vjerovnika gdje ćete morati navesti podatke potrebne za obradu u vezi s odobravanjem uplate. Voditelj obrade osobnih podataka je tvrtka Payway, Inc, a prodavatelj ne pristupa tim podacima.

5. Ostalo

Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjen u elektronskom obliku prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, i sl.).

Kupac svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti prodavatelju pisanim putem na adresu: Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34/II, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte: info@harveynorman.hr ili u prodajnom salonu iz kojeg je proizvod isporučen. Prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se sukladno važećim Direktivama EU o pravima potrošača, Zakonom o zašiti potrošača i važećim Zakonom o obveznim odnosima. Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Nakon pregleda robe, prodavatelj će obavijestiti kupca o primitku reklamirane robe u poslovnici (roba popravljena pod jamstvom, pregledana roba i sl.). Kupac je dužan preuzeti proizvod koji je dat na popravak, pregled, održavanje ili doradu prodavatelju. Reklamiranu robu potrebno je preuzeti u poslovnici najkasnije 9 mjeseci od primitka prve obavijesti. U slučaju da se roba ne preuzme u navedenom roku, prodavatelj može, nakon što odredi odgovarajući dodatni rok od 30 dana, prestati pohranjivati robu i proslijediti je na uništenje ili korištenje u druge svrhe.

Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava harveynorman.hr. Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena. Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na harveynorman.hr.

Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Kako se riješiti EE otpada? Ako niste u blizini naših dućana, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište. Više informacija o vrstama EE otpada možete naći ovdje:

http://www.ee-otpad.com/sakupljanje-ee-otpada.php?gclid=EAIaIQobChMI0ou5prT75QIVDtreCh04zQtdEAAYASAAEgKgIvD_BwE

6. Rješavanje sporova

Sukladno Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) i Zakonom, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Sukladno članku 29. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao kontaktna točka Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova određuje se Odjel za Europski potrošački centar, čija je funkcija pružanje podrške za rješavanje sporova vezanih uz pritužbe podnesene putem platforme.

Tvrtka Harvey Norman Croatia, d. o. o. sukladno zakonskim normativima ne priznaje nikakvog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 28.05.2022.

 

Opći uvjeti poslovanja u trgovini 

Harvey Norman Croatia d.o.o.

 

Usporedite proizvode
Nemate proizvode za uspoređivanje