Poklonite vašim najdražima nešto posebno!

POKLON KARTICE HARVEY NORMAN

Neka Vaš poklon najdražima, prijateljima, članovima obitelji ili poslovnim partnerima doista bude poseban. Darujte im poklon kojeg mogu osobno izabrati.

Kartica je idealan poklon za vjenčanja, rođendane, prigodne proslave i obljetnice, jer na taj način poklanjate moućnost izbora, bilo da je riječ o namještaju, bijeloj i zabavnoj tehnici ili dekoracijama.

Harvey Norman poklon kartica je dar, s kojim ne možete pogriješiti! U Harvey Normanu će i oni najzahtjevniji uvijek pronaći nešto za sebe.

Poklon kartice jednostavno je izabrati i kupiti na blagajnama u trgovini Harvey Norman Croatia, i to u iznosima od 100 kn, 200 kn, 500 kn i 1000 kn.

Kod plaćanja odabranih artikala, vlasnik će karticu predati blagajnicima, gdje će se iznos kupovine umanjiti ili u potpunosti podmiriti, ovisno o iznosu kupovine i vrijednosti poklon kartice, s tim da se vrijednost iste u potpunosti mora iskoristiti, a preostali iznos nemamo mogućnost vratit u gotovini, niti prebaciti na postojeću ili novu karticu.

Kreativan dizajn ambalaže svojim je oblikom u skladu s motivom kartice, gdje možete napisati poruku i svom daru dati osobnu notu.


NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

1. Gdje mogu kupiti Harvey Norman poklon karticu?
Harvey Norman poklon kartice mogu se kupiti na blagajni u trgovini Harvey Norman Croatia.

2. U kojem vremenu moram potrošiti iznos na kartici?
Iznos s poklon kartice treba iskoristiti u roku 12 mjeseci od dana kupovine kartice. Nakon isteka roka od 12 mjeseci, kartica postaje nevažeća bez posebne dodatne obavjesti od strane Harvey Norman Croatia d.o.o.

3. Kada Poklon kartica postaje aktivna, odnosno kada se može s njom početi plaćati?
Poklon kartica postaje važeća trenutkom kupnje iste na blagajni.

4. Kako se plaća s Harvey Norman Poklon karticom?
Poklon karticom vlasnik plaća cjelokupan ili djelomičan iznos kupovine. Prilikom kupovine kupac blagajnici prilaže karticu. Ukoliko preostali iznos na kartici nije dovoljan za podmirenje cijeloukupnog iznosa, razliku koja nedostaje, kupac može podmiriti jednim od načina plaćanja, koje nudi trgovina Harvey Norman Croatia d.o.o.

5. Mora li se iznos na kartici potrošiti odjednom ili je moguće plaćati u više navrata?
Iznos na kartici mora se iskoristiti odjednom.

6. Mogu li se Poklon karticom plaćati artikli koji su na popustima, akcijama?
Harvey Norman Poklon karticom mogu se plaćati svi proizvodi bez obzira nalaze li se u posebnoj ponudi ili na akcijama.

7. Da li je Harvey Norman Poklon kartica prenosiva na treću osobu?
S obzirom da se Poklon kartica ne izdaje na ime, prenosiva je na treće osobe.

8. Gdje se može provjeriti datum do kojeg kartica važi?
Valjanost kartice se može provjeriti na blagajni Harvey Norman Croatia trgovine i na info@harveynorman.hr

9. Može li se iznos na kartici doplatiti?
Ne, iznos na kartici se ne može doplatiti, no možete jednostavno kupiti novu karticu.

10. Ukoliko preostali iznos na kartici ne pokriva iznos računa, je li moguće razliku doplatiti nekim drugim sredstvom plaćanja?
Razlika između preostalog iznosa na kartici i iznosa računa može se podmiriti svim prihvaćenim načinima plaćanja.

11. U slučaju gubitka kartice može li se ona poništiti?
Harvey Norman Croatia d.o.o. ne preuzima odgovornost za gubitak kartice i ona se ne može poništiti.

12. Kada ćemo poklon karticu moći iskoristiti za online kupovinu na stranici www.harveynorman.hr?
Uskoro ćete i u našoj web trgovini moći kupovati s poklon karticom. Kada tu opciju omogućimo, vidno ćemo istaknuti obavijest na web stranici i u općim uvjetima.

13. Gdje i kome se možemo obratiti, za dodatna pitanja u vezi poklon kartice?
Ako trebate pomoć u vezi upotrebe Harvey Norman poklon kartice, slobodno nas nazovite na 01/5566-200 ili nam pošaljite elektronsku poštu na info@harveynorman.hr.

14. Da li osoba koja posjeduje karticu može zatražiti ispis kupovine, koja je bila plaćena Harvey Norman poklon karticom?
Naknadni ispis kupovine plaćen s Harvey Norman poklon karticom nije moguć. Podaci o proizvodima kupljenima s poklon karticom, zabilježeni su na računima, koje kupac (vlasnik poklon kartice) prima kod plaćanja na blagajni.

 


OPĆI UVJETI POSLOVANJA S POKLON KARTICAMA

Općim uvjetima poslovanja s poklon karticama društvo Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34, 10000 Zagreb(u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze s naslova poklon kartica Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu ili uslugu na prodajnim mjestima Društva. Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa kupovinom poklon kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim općim uvjetima.

1.OPĆENITO
Poklon kartica je dokument izrađen od plastike, koji sadrži EAN kod 128 odnosno može sadržavati drugi kod koji bi zamijenio EAN kod. Ovaj dokument izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu ili uslugu koju prodaje u Hrvatskoj.

2.VRIJEDNOSTI POKLON KARTICE
Poklon kartica je izdana tako, da se na njoj nalazi iznos od 100,00 kn, 200,00 kn, 500,00 kn i 1.000,00kn. Kartica je fiksna i treba se cijela potrošiti, razlika se ne vrača u gotovini.

3.OBVEZE DRUŠTVA
3.1. Za Društvo obveza s naslova poklon kartice nastaje u trenutku kada kupac poklon kartice uplati vrijednost poklon kartice. Uplatu vrijednosti moguće je napraviti sa svim standardnim načinima plaćanja (gotovinom, određenim debitnim i kreditnim karticama koje Društvo prihvaća na svojim prodajnim mjestima iz čl. 1 Općih uvjeta; na bilo kojem prodajnom mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.
3.2. Potraživanje iz poklon kartice vezano je na EAN kod s kojim je opremljena poklon kartica i koji je namijenjen svakom vlasniku poklon kartice, pri čemu EAN kod nije moguće samostalno upotrijebiti. Ispunjenje potraživanja iz poklon kartice po njenom predočenju može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.
3.3.Obveza Društva s osnova poklon kartice prestaje kada Društvo primi poklon karticu kao sredstvo plaćanja za robu i/ili uslugu, protekom roka valjanosti poklon kartice ili ako poklon kartica postane nevaljana iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.
3.4., Društvo nije odgovorno za zlouporabu poklon kartice i nije dužno provjeriti identitet donositelja. Društvo ne odgovara za gubitak poklon kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene poklon kartice. Iskorištenu poklon karticu Društvo zadržava.

4.PRAVA IMATELJA DAROVNE KARTICE
4.1. Ispunjenje obveze s naslova poklon kartice može zahtijevati donositelj kartice za cijelo vrijeme valjanosti poklon kartice u bilo kojem prodajnom mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.   Rok valjanosti kartice je 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja poklon kartice. Ukoliko se u tom roku ne iskoristi iznos za kupnju roba i/ili usluga, kartica će biti poništena. Imatelj kartice rok valjanosti može provjeriti na računu koji dobiva kod kupovine poklon kartice; pri plaćanju poklon karticom ili na blagajni Društva. Dodatne informacije vezane uz poklon kartiu možete pronaći na www.harveynorman.hr Poklon kartica je vezana na on-line sistem Društva. Ukoliko on-line sistem ne radi, što znači da u centralnoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod Društva nije moguće provjeriti stanje iznosa novca na darovnoj kartici, Društvo nije dužno vršiti plaćanje bilo kojeg iznosa s naslova poklon kartice do ponovne uspostave veze sa centralnom bazom podataka Društva.
4.2.Ispunjenje obveza s poklon kartice donositelj zahtijeva tako da karticu preda Društvu kao plaćanje za kupovinu robe //ili usluge. Iznos se treba koristiti u cijelosti. U slučaju da je vrijednost kupovine viša od vrijednosti poklon kartice, imatelj poklon kartice   mora doplatiti razliku. Ne može se tražiti isplata/unovčenje neiskorištenog iznosa. Povrat novca za uplaćenu poklon karticu nije moguć. Moguće je i spajanje više poklon kartica za plaćanje jednog računa za robu ili uslugu.
4.3.Imatelj poklon kartice može poklon karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se vrši predajom poklon kartice. Novi imatelj poklon kartice s prijenosom poklon kartice dobiva i sva prava koja je imao prijašnji imatelj kartice.

5.OSTALE ODREDBE
5.1.Na poklon karticu sa definiranim iznosima 100,00 kn, 200,00 kn, 500,00kn i 1.000,00 kn nije dozvoljeno ništa   ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati. U suprotnom, kartica se smatra nevaljanom.
5.2.Društvo može odbiti ispunjenje obveza iz poklon kartice, ako utvrdi da je poklon kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj.
5.3. Opći uvjeti poslovanja s poklon karticom vrijede od dana objave nadalje i dostupni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.harveynorman.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.
5.4.Društvo pridržava pravo promjene bilo kojih Općih uvjeta poslovanja s poklon karticom bez prethodne najave. 
5.5. Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovorajau nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Usporedite proizvode
Nemate proizvode za uspoređivanje