Uvjeti 48 rata bez kamata

KORISNICI KREDITA

Fizičke osobe sa stalnim mjesečnim primanjima kod domaćih ili inozemnih pravnih subjekata i prebivalištem u RH koje na konačni datum dospijeća kredita neće biti stariji od 75 godina.

IZNOS KREDITA

Od 7.000,00 HRK do 100.000,00 HRK

NAMJENA

Krediti se odobravaju za kupnju robe prema ponudi koju Harvey Norman Croatia d.o.o. ispostavlja za prodanu robu.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu (korisnika i eventualnog sudužnika) i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

DODATNO ZA KREDITE PREKO 20.000,00 HRK

Izjava o zaplijeni po pristanku dužnika izdana od svih sudionika u kreditu (korisnika eventualnog sudužnika) i potvrđene (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

NAKNADA ZA KORISNIKE KREDITA

Bez naknade.

Usporedite proizvode
Nemate proizvode za uspoređivanje