OPĆI UVJETI O OSOBNIM PODACIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA HARVEY NORMAN CROATIA D.O.O.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Ovi opći uvjeti primjenjuju se između klijenta i tvrtke Harvey Norman Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: prodavatelj) u vezi s registracijom stranaka kao korisnika u kontekstu online trgovine operatera (u daljnjem harveynorman.hr.).
A.2.) Stranka je svaka osoba, koja se registrira u sistemu www.harveynorman.hr.
A.3.) Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve odnose između prodavatelja i kupca u vezi s korištenjem sustava www.harveynorman.hr.
A.4.) Kupac ima mogućnost ove odredbe i uvjete prije registracije ispisati ili pohraniti.

B) SUGLASNOST STRANKE

B.1.) Registracijom u www.harveynorman.hr sustavu, posebno klikom na "Slažem se s općim uvjetima poslovanja", stranka je suglasna sa pravodobnom informiranošću o opsegu i svrsi obrade osobnih podataka koje će biti dostupni na raspolaganje prodavatelju pri Registraciji sustava www.harveynorman.hr, a koji se sastoje uglavnom, ali ne ograničavajući se na:

-ime i prezime,
- adresa,
- prebivalište,
- datum rođenja,
- mjesto rođenja,
- spol,
- OIB/JMBG,
- adresu elektorničke pošte i
- broj mobilnog/telefonskog uređaja,

kao i one koje pruža prodavatelj na temelju općih uvjeta i ugovornih uvjeta dobivenih u trenutku kada kupac postane registriranim korisnikom www.harveynorman.hr sustava, te se izvrši transakcija kupnje prodavateljevih dobara, te se počinju primjenivati ugovorne obveze koje se pridržavaju obje strane:

- učestalost kupnje,
- vrsta kupljene robe,
- podaci o opsegu i vrstama plaćanja,
- jezik, kojim se služi kupac odnosno stranka,
- lokacija stranke,
- sredstvo pristupa do harveynorman.hr,
- tip i verzija preglednika, kojm se stranka služi k pristupu harveynorman.hr,
- operativni sustav, kojim se stranka služi,
- rezolucija zaslona stranke,
- pružitelj internetskih usluga kojim se stranka služi,
- ili ukoliko stranka uporablja pametni telefon, osebno računalo, tablet,
- internet stranica, s katere je stranka pristupila na harveynorman.hr,
- osobne preference stranke.

B.2.) Kupac je suglasan i ovlašćuje prodavatelja da bude operator podataka iz prethodne točke kako bi stekli, upis, prikupljanje, uređivanje, pohranjenje na poslužiteljima ili drugih uređaja za pohranu koji se nalazi u svim zemljama Europske unije, Australije, izvoze u te zemlje, kojima usustavljivanje prikupljenih osobnih podataka automatiziranim procesom će, prilagođavati, mijenjati, prema vlastitom nahođenju pokretati, zatražiti uvide korištenja, komunicirati unutar Grupe , proširiti, razvrstati, povezati, zaključavanje, anonymise ili uništiti, a uglavnom se koristi u svrhu obavljanja komercijalnih djelatnosti operatora, uključujući analizu, primjenu tržišnih istraživanja, otkrića, kampanje i druge marketinške potrebe; a također se koristi u svrhu izravnog kontaktiranja i informiranja kupaca o ponudama i prodajne promocije prodavatelja, a koje operater mora obavljati, izravno ili putem ovlaštenih ugovornim partnerima koji obavljaju takve kampanje.

C) DRUGO

C.1.) Prikupljeni osobni podaci bit će izbrisani od strane operatera, nakon završetka prijave za namjenu iz prethodnog stavka ili na zahtjev kupaca.
C.2.) Operater je jedini korisnik osobnih podataka obrađenih u ovim Uvjetima.
C.3.) Kupac dobrovoljno pristaje na korištenje i obradu osobnih podataka u skladu s ovim Uvjetima.Kupac ima pravo u bilo koje vrijeme, na temelju primjene, dopuštajući sustavu www.harveynorman.hr, preglede i kontrolu osobne prikupljenih.Stranka može tražiti brisanje osobnih podataka prikupljenih putem elektroničke pošte na adresu navedenu u www.harveynorman.hr sustava.
C.4.) Ukoliko klijent nije osoba na koju se osobni podaci odnose ovim uvjetima i odredbama , što uključuje i slučajeve u kojima je kupac pravna osoba, ali kontroler s osobnim podacima nekih pojedinaca, voditelj klijent jamči da je takav pojedinac dao pristanak obrade njihovih osobnih podataka u skladu s ovim uvjetima.
C.5.) U slučaju uporabe osobnih podataka koji se prikupljaju u svrhu marketinga i oglašavanja za izravne kupce , reklame će biti jasno označene kao takve i kupca će komunikacijskim opcijama obavijestiti o mogućnosti kako se odjavili od primanja takvih poruka.

 

Temeljem članka 18. a Zakona o zaštiti podataka( Narodne novine, broj: 106/12 - pročišćeni tekst), dana 02.01.2018 direktor društva Harvey Norman Croatia donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Voditelj računovodstva i kadrovske Katarina Ribičić Latinović imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Harvey Norman Croatia, Zagreb Velimira Škorpika 34/2.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke obrade osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnikh podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Članak 4.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, koje je prilog ovoj odluci.

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
- e-mail adresa: klatinovic@harveynorman.hr
- telefonski broj: 01/5566-203
- fax: 01/5566-201

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internet stranici

Direktor Goran Spasevski

 

Dostaviti:
1. Katarina Ribičić Latinović
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka uz izvješće
3. Internet stranica,stranica društva
4. Web stranica firme

Usporedite proizvode
Nemate proizvode za uspoređivanje