OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koje prikupljamo o Vama ako ste korisnik naših usluga, posjetitelj naših poslovnih prostorija odnosno internet stranica, kandidat za zapošljavanje, student, vanjski suradnik, naš partner ili ste se samo prijavili na naš newsletter.

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti i informacije o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Ova Obavijest o obradi podataka primjenjuje se samo na fizičke osobe.

 

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ovu Obavijest pažljivo pročitate.

 1. Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelji obrade tj. odgovorni smo za obradu Vaših osobnih podataka:

 • Harvey Norman Croatia d.o.o., Velimira Škorpika 34, 10000 Zagreb

 • Tel: 01 5566 200

 • Fax: 01 5566 201

 • E-mail: zop@harveynorman.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

 

 1. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Obavijesti (ili u svrhe koje su u skladu s tim svrhama) i to isključivo u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

 

  1. Svrhe za koje ćemo obraditi vaše osobne podatke:

 • Dostava robe, preuzimanje robe u skladištu: isporuka robe u skladištu i dostava robe na odabranu adresu, interna komunikacija unutar društva, ispunjavanje zakonskih obveza;

 • Osobe koje su obuhvaćene video nadzorom: osiguravanje privatnih prostora i imovine od otuđivanja.

 • Osobe, koje su pokušale neovlašteno odnijeti blago iz trgovine: uvažavanje tužbenih zahtjeva, učešće u postupcima, kazneni progon.

 • Newsletteri i ostale marketinške aktivnosti: komunikacija s vama bilo kojim putem (uključujući elektronskom poštom, telefonom, tekstualnim porukama, društvenim mrežama, postovima ili osobno), obavještavanje o novostima i mogućim prilikama za koje ste možda zainteresirani.

 • Naše internetske stranice: djelovanje naših internetskih stranica i upravljanje istima, pružanje sadržaja, prikazivanje oglašavanja i ostalih informacija, komunikacija i interakcija s vama putem naših stranica, sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, unaprjeđenje našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva;

 • Osobe, koje podnesu prigovor, reklamaciju odnosno uvažavaju garanciju te super jamstva: osiguravanje kvalitete sukladno zakonom i zaštita potrošača.

 • Sudionici i pobjednici nagradne igre: vođenje podataka o pobjednicima nagradne igre i ispunjavanje zakonskih obaveza.

 • Stranci, koji uvažavaju povrat PDV-a: povrat PDV-a i ispunjavanje zakonskih obaveza.

 • Aktivnosti vezane za regrutiranje kandidata za zapošljavanje: regrutiranje i pronalaženje kandidata za određeno radno mjesto, obavljanje provjera osobnih informacija.

 • Studenti koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara: obrađivanje podataka za svrhe plaćanja studentima za rad.

 • Kontakti i zaposlenici kod (potencijalnih) poslovnih partnera: sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, provođenje procesa sprječavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon sklapanja / suradnje s određenim entitetom.

 

  1. Pravne osnove na temelju kojih obrađujemo vaše osobne podatke:

 1. Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora

Osobne podatke koje nam pružite putem ponuda za sklapanje ugovora, samog ugovora i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu provođenja procesa sprečavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon sklapanja / suradnje s Vama.

Temeljem Vaših narudžbi komuniciramo s vama vezano uz ugovor, provjeravamo transakcije, kao i kontroliramo kvalitetu putem odgovarajuće dokumentacije, odgovaramo na pritužbe, prigovore, reklamacije, pohvale, jamstva i ostale postupke vezane uz dobru reputaciju.

Ako ste kandidat za zapošljavanje Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe odvijanja natječajnog postupka. Tijekom natječajnog postupka Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe procjena molbi za posao i zapošljavanja na otvorenim pozicijama.

U slučaju da sudjelujete u nagradnoj igri Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe provedbe nagradne igre i komuniciranja sa sudionicima u vezi s provedbom nagradne igre.

 1. Ispunjavanje zakonskih obveza

Osim za stvarno ispunjenje (pred)ugovornih obveza, vaše podatke obrađujemo i u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Kao i svi ostali subjekti koji djeluju u poslovnoj sferi, i mi podliježemo nizu zakonskih obveza. Osobni podaci obrađuju se u svrhe provjere identiteta i dobi, poštivanja obveza kontrole i obavješćivanja prema poreznom pravu, arhiviranja podataka u svrhu zaštite i sigurnosti podataka, kao i u svrhe revizije od strane poreznih savjetnika/revizora, fiskalnih i drugih tijela vlasti.

 1. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih zahtjeva (npr. iznos neplaćenog blaga iz trgovine ili drugog objekta) i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca („razgovarajte sada“).

Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprječavanja prijevara i kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine (npr. obrada podataka putem videonadzora koja se provodi za svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu naših osoba i imovine).

 1. Privola

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera). Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je Vaša cijenjena privola za obradu osobnih podataka.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?“.

Ako ćemo Vaše osobne podatke namjeravati dodatno obrađivati u svrhu koja je različita od one za koju smo ih prikupili, prije te dodatne obrade pružiti ćemo Vam sve propisane informacije o toj drugoj svrsi.

 

 1. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je opisano. Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Dostava robe, preuzimanje robe u skladištu: ime, prezime, adresa, broj telefona, podaci o artiklu i uslugama (naziv artikla, količina, maloprodajna vrijednost uređaja isl.), podaci o kupnji (broj računa, datum računa isl.), e-mail, podaci za optimizaciju dostave (npr. adresa, kat dostave).

 • Osobe koje su obuhvaćene video nadzorom: broj kamere, pozicija, vrijeme, snimka, datum.

 • Osobe, koje su pokušale neovlašteno odnijeti blago iz trgovine: ime, prezime, broj osobne iskaznice, adresa, datum, trgovina, otuđeni predmeti (naziv artikla, komada, cijena, ukupan iznos), cjelovit opis tijeka događaja, prijava policiji, potpis.

 • Newsletteri i ostale marketinške aktivnosti: ime, prezime, e-mail, broj telefona, adresa, datum registracije, datum i vrijeme otvaranja newslettera, podatak o interesnoj skupini.

 • Naše internetske stranice: ime, prezime, adresa, grad, e-mail, telefon, napomena, adresa dostave, način plaćanja, način otpreme.

 • Osobe, koje podnesu prigovor, reklamaciju odnosno uvažavaju garanciju te garanciju za zaštitu plus: ime, prezime, adresa, kupljeni proizvod, šifra artikla, artikal, datum početka jamstva, vrijednost artikla, broj računa, broj godina, početni datum jamstva, krajnji mjesec kad jamstvo završava, podaci o transakciji.

 • Sudionici i pobjednici nagradnih natječaja ili igara: ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, e-mail, porezni broj, naziv nagradne igre, vrsta nagrade, broj telefona, broj računa kupnje.

 • Stranci, koji uvažavaju povrat PDV-a: ime, prezime, prebivalište/boravište, broj putovnice/osobne iskaznice, naziv države, datum kupnje, iznos isplate, potpis, datum isplate.

 • Aktivnosti vezane za regrutiranje kandidata za zapošljavanje: podaci iz natječajne dokumentacije ako ih je kandidat naveo: ime, spol, adresa i broj telefona, datum rođenja, fotografija portreta, profesionalna karijera, stručna znanja, podaci o obrazovanju, stručna kvalifikacija i dozvole za obavljanje profesije, poznavanje stranih jezika, pohađani tečajevi za osposobljavanje, status dozvole boravka i radne dozvole, državljanstvo i identifikacijski podaci. U kasnijoj fazi natječajnog postupka (prilikom sastavljanja ugovora): OIB, podaci o banci i računu.

 • Studenti i učenici koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara / srednjoškolskih ustanova: ime i prezime, OIB, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, prebivalište, odnosno boravište, naziv ugovora ili akta temeljem kojeg osoba radi kod poslodavca, te dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za obavljanje tih poslova, mjesto rada, datum početka rada, datum prestanka rada, certifikat rada na siguran način.

 • Kontakti i zaposlenici kod (potencijalnih) poslovnih partnera: šifra, ime, prezime, poslodavac, radno mjesto, adresa, telefon, e-mail, telefax.

   

 1. Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, policiji, sudu, poreznom tijelu i drugima.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem marketinških, reklamacijskih, IT i drugih usluga (npr. marketinške agencije, serviseri, pružatelji IT usluga, odvjetnici i dr.).

Kada za obradu Vaših osobnih podataka, sukladno propisima, angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koje će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), mi ćemo na temelju pisanog ugovora angažirati samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

 

 1. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim zemljama (zemlje izvan EGP-a).

Ako ćemo Vaše osobne podatke dostavljati primateljima u trećim zemljama to ćemo učiniti samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

 

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Razdoblje čuvanja može biti određeno također vremenom trajanja ugovornog odnosa. Međutim, budući da također podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa. Razdoblja i rokovi za pohranu podataka koji su gore navedeni su do deset godina nakon završetka ugovornog odnosa ili predugovornog pravnog odnosa.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opći rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrđeni su u trajanju od tri do pet godina.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

 1. Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

Kao osoba čije osobne podatke obrađujemo obavještavamo Vas da, uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.

 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podatke

 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju

 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka isl.) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade

 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i te melji na privoli ili na ugovoru

 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

 

 1. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

 

 1. Korištenje kolačića (cookies)

Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

 

 1. Što su kolačići i za što ih koristimo?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete internetske stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići na našoj web stranici nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Treba napomenuti da naša internetska stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

 

 1. Vrste kolačića

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Trajni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Vlastiti kolačići su sa internetske stranice, koje korisnik pregledava, a mogu biti trajni ili privremeni. Internet stranice koriste te kolačiće za pohranu informacija koje će ponovno koristiti, sljedeći put kada korisnik posjeti tu stranicu.

Ostali kolačići dolaze iz drugih, partnerskih, internet stranica (primjerice, koji prikazuju ​​oglase na izvornoj Internet stranici ili koji mjere promet). Treće stranice mogu na ovaj način prikupiti podatke o korisnicima sa različitih internet stranica te ih koriste za različite namjene, od oglašavanja, analitike, pa do poboljšanja svojih proizvoda. Ovi kolačići predstavljaju veći rizik za privatnost korisnika.

 

 1. Koje kolačiće sadrži Internet stranica https://www.harveynorman.hr/

 

Naziv kolačića

Svrha

Vrjemensko razdoblje čuvanja

Domena

1P_JAR

Google kolačić za oglašavanje namijenjen praćenju korisničkih i reklamnih ciljeva (prilagođavanje oglasa korisniku).

1 mjesec

Google

APISID

Google kolačić za pohranu korisničkih postavki i podataka na Google Maps.

2 godine

Google

CONSENT

Pohranjuje podatak o tome je li korisnik prihvatio kolačiće.

19.5 godina

Google

HSID

Sadrži digitalno potpisane i šifrirane korisničke ID-ove za Google račun i posljednje vrijeme prijave (u kombinaciji s SID-om).

2 godine

Google

NID

Preglednik šalje ovaj kolačić zajedno sa zahtjevima na Googleovu web stranicu. Sadrži postavke i ostale informacije (odabrani jezik, koliko rezultata treba prikazati na stranici ...

5 mjeseci

Google

PHPSESSID

Pohranjuje jedinstveni ID korisnika na serveru.

1 sat

Harvey Norman

SAPISID

Spremanje korisničkih postavki i informacije o Google Maps.

2 godine

Google

SID

Sadrži zapise s digitalnim potpisom i šifriranim korisničkim ID-ovima za Google račun i posljednje vrijeme prijave (u kombinaciji s HSID-om).

2 godine

Google

SIDCC

Spremanje korisničkih postavki i informacije o tome da li korisnik koristi Google Maps.

3 mjeseca

Google

SSID

Koristi se kada pregledniku treba poddomena.

2 godine

Google

_ga

Koristi se za razlikovanje između korisnika (svakom se dodjeljuje nasumično generirani ID).

2 godine

Harvey Norman

_gat_UA-41187478-1

Google kolačić uzorka gdje element uzorka sadrži jedinstveni račun ili ID stranice na koju se odnosi.

2 sata

Harvey Norman

_gid

Koristi se za razlikovanje između korisnika.

24 sata

Harvey Norman

_vwo_uuid_v2

Osigurava da korisnik uvijek vidi istu verziju stranice.

1 godina

Harvey Norman

autocomplete

 

Sesija

Harvey Norman

Autocomplete-provider

 

Sesija

Harvey Norman

Autocomplete-recent

 

Sesija

Harvey Norman

form_key

Sprječava Cross-Site Request Forgery

Sesija

Harvey Norman

Mage-cache-sessid

Omogućuje brže spremanje sadržaja u pregledniku radi bržeg učitavanja stranica.

Sesija

Harvey Norman

Mage-cache-storage

Omogućuje brže spremanje sadržaja u pregledniku radi bržeg učitavanja stranica.

Sesija

Harvey Norman

Mage-cache-storage-section-invalidation

Omogućuje brže spremanje sadržaja u pregledniku radi bržeg učitavanja stranica.

Sesija

Harvey Norman

Mage-messages

Prikazivanje poruka (pogreška, uspješno, upozorenje ...)

Sesija

Harvey Norman

Mage-translation-file-version

Olakšava prijevod sadržaja na druge jezike.

Sesija

Harvey Norman

Mage-translation-storage

Olakšava prijevod sadržaja na druge jezike.

Sesija

Harvey Norman

private_content_version

Omogućuje brže spremanje sadržaja u pregledniku radi bržeg učitavanja stranica.

10 godina

Harvey Norman

product_data_storage

Podatke iz predmemorije koristi za pohranu kao izvor podataka.

Sesija

Harvey Norman

recently_compared_product

Sprema podatke o nedavno uspoređenim proizvodima.

Sesija

Harvey Norman

recently_compared_product_previous

Spremi podatke o najnovijim proizvodima koji se uspoređuju.

Sesija

Harvey Norman

recently_viewed_product

Sprema podatke o najnovijim proizvodima.

Sesija

Harvey Norman

recently_viewed_product_previous

Sprema podatke o nedavno pregledanim proizvodima.

Sesija

Harvey Norman

SearchReport-log

 

Sesija

Harvey Norman

section_data_ids

Omogućuje brže spremanje sadržaja preglednika kako bi brže učitavalo stranice.

Sesija

Harvey Norman

store

Pogled na web trgovinu ili jezik kojeg smo odabrali.

1 godina

Harvey Norman

APISID

Sprema korisničke postavke.

 

2 godina

Harvey Norman

DV

Kolačić za personalizaciju Google oglasa.

10 minuta

Google

OGP

Google kolačić za pohranu korisničkih postavki i podataka na Google Maps.

1 mjesec

Google

HSID

Koristi se za zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenog pristupa.

2 godina

Harvey Norman

user_allowed_save_cookie

Označava da je korisnik odobrio upotrebu kolačića na web mjestu.

1 godina

Harvey Norman

IDE

U svrhu oglašavanja koristi se za određivanje koji preglednik koristi korisnik.

1 godina, 1 mjesec

Doubleclick

fr

Kolačić za praćenje like-ova.

3 mjeseca

Facebook

 

Kolačići podkategorije - kolačić koji se dodatno pojavi na prihvaćenim kolačićima i pretraživanjima podkategorija

 

Naziv kolačića

Svrha

Vrjemensko razdoblje čuvanja

Domena

_gat

Ograniči broj zahtjeva koji se podnosi na stranicu doubleclick.net.

1 minuta

Harvey Norman

 

Kolačići proizvoda - kolačić koji se dalje prikazuje na prihvaćenim kolačićima i pretraživanjima proizvoda (nisu se pojavili na svim proizvodima), a pokraj njega prikazan je _gat kolačić kao što je gore opisano.

 

Naziv kolačića

Svrha

Vrjemensko razdoblje čuvanja

Domena

DSID

Kolačić koristi se za ponovno targetiranje, optimiziranje, izvještavanje i dodjeljivanje web oglasa.

1 sat

Doubleclick

 

Korisnički kolačići za prijavu - kolačići koji se pojavljuju kada se korisnik prijavi na stranicu i isti su bez obzira na kojoj se stranici nalazi

 

Naziv kolačića

Svrha

Vrjemensko razdoblje čuvanja

Domena

agenda_datalayer_register

 

1 minuta

Harvey Norman

nsp_v

 

1 godina

Harvey Norman

X-Magento-Vary

Označava da je verzija stranice izmijenjena prema zahtjevu korisnika.

Sesija

Harvey Norman

 

13. Kontrola kolačića

Korištenje kolačića je Vaš izbor. Kolačiće uvijek možete ukloniti i na taj način ukloniti svoju identifikaciju na internetu. Većinu preglednika možete podesiti tako da ne spremaju kolačiće. Ako želite obrisati kolačiće koji su već u Vašem računalu, molimo Vas da pogledate upute isporučitelja Vašeg Internet preglednika klikom na „Pomoć“ u izborniku istog preglednika. Više podataka možete saznati na http://www.allaboutcookies.org/.

 


 

OPĆI UVJETI O OSOBNIM PODACIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA HARVEY NORMAN CROATIA D.O.O.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Ovi opći uvjeti primjenjuju se između klijenta i tvrtke Harvey Norman Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: prodavatelj) u vezi s registracijom stranaka kao korisnika u kontekstu online trgovine operatera (u daljnjem harveynorman.hr.).
A.2.) Stranka je svaka osoba, koja se registrira u sistemu www.harveynorman.hr.
A.3.) Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve odnose između prodavatelja i kupca u vezi s korištenjem sustava www.harveynorman.hr.
A.4.) Kupac ima mogućnost ove odredbe i uvjete prije registracije ispisati ili pohraniti.

B) SUGLASNOST STRANKE

B.1.) Registracijom u www.harveynorman.hr sustavu, posebno klikom na "Slažem se s općim uvjetima poslovanja", stranka je suglasna sa pravodobnom informiranošću o opsegu i svrsi obrade osobnih podataka koje će biti dostupni na raspolaganje prodavatelju pri Registraciji sustava www.harveynorman.hr, a koji se sastoje uglavnom, ali ne ograničavajući se na:

-ime i prezime,
- adresa,
- prebivalište,
- datum rođenja,
- mjesto rođenja,
- spol,
- OIB/JMBG,
- adresu elektorničke pošte i
- broj mobilnog/telefonskog uređaja,

kao i one koje pruža prodavatelj na temelju općih uvjeta i ugovornih uvjeta dobivenih u trenutku kada kupac postane registriranim korisnikom www.harveynorman.hr sustava, te se izvrši transakcija kupnje prodavateljevih dobara, te se počinju primjenivati ugovorne obveze koje se pridržavaju obje strane:

- učestalost kupnje,
- vrsta kupljene robe,
- podaci o opsegu i vrstama plaćanja,
- jezik, kojim se služi kupac odnosno stranka,
- lokacija stranke,
- sredstvo pristupa do harveynorman.hr,
- tip i verzija preglednika, kojm se stranka služi k pristupu harveynorman.hr,
- operativni sustav, kojim se stranka služi,
- rezolucija zaslona stranke,
- pružitelj internetskih usluga kojim se stranka služi,
- ili ukoliko stranka uporablja pametni telefon, osebno računalo, tablet,
- internet stranica, s katere je stranka pristupila na harveynorman.hr,
- osobne preference stranke.

B.2.) Kupac je suglasan i ovlašćuje prodavatelja da bude operator podataka iz prethodne točke kako bi stekli, upis, prikupljanje, uređivanje, pohranjenje na poslužiteljima ili drugih uređaja za pohranu koji se nalazi u svim zemljama Europske unije, Australije, izvoze u te zemlje, kojima usustavljivanje prikupljenih osobnih podataka automatiziranim procesom će, prilagođavati, mijenjati, prema vlastitom nahođenju pokretati, zatražiti uvide korištenja, komunicirati unutar Grupe , proširiti, razvrstati, povezati, zaključavanje, anonymise ili uništiti, a uglavnom se koristi u svrhu obavljanja komercijalnih djelatnosti operatora, uključujući analizu, primjenu tržišnih istraživanja, otkrića, kampanje i druge marketinške potrebe; a također se koristi u svrhu izravnog kontaktiranja i informiranja kupaca o ponudama i prodajne promocije prodavatelja, a koje operater mora obavljati, izravno ili putem ovlaštenih ugovornim partnerima koji obavljaju takve kampanje.

C) DRUGO

C.1.) Prikupljeni osobni podaci bit će izbrisani od strane operatera, nakon završetka prijave za namjenu iz prethodnog stavka ili na zahtjev kupaca.
C.2.) Operater je jedini korisnik osobnih podataka obrađenih u ovim Uvjetima.
C.3.) Kupac dobrovoljno pristaje na korištenje i obradu osobnih podataka u skladu s ovim Uvjetima.Kupac ima pravo u bilo koje vrijeme, na temelju primjene, dopuštajući sustavu www.harveynorman.hr, preglede i kontrolu osobne prikupljenih.Stranka može tražiti brisanje osobnih podataka prikupljenih putem elektroničke pošte na adresu navedenu u www.harveynorman.hr sustava.
C.4.) Ukoliko klijent nije osoba na koju se osobni podaci odnose ovim uvjetima i odredbama , što uključuje i slučajeve u kojima je kupac pravna osoba, ali kontroler s osobnim podacima nekih pojedinaca, voditelj klijent jamči da je takav pojedinac dao pristanak obrade njihovih osobnih podataka u skladu s ovim uvjetima.
C.5.) U slučaju uporabe osobnih podataka koji se prikupljaju u svrhu marketinga i oglašavanja za izravne kupce , reklame će biti jasno označene kao takve i kupca će komunikacijskim opcijama obavijestiti o mogućnosti kako se odjavili od primanja takvih poruka.

 

Temeljem članka 18. a Zakona o zaštiti podataka( Narodne novine, broj: 106/12 - pročišćeni tekst), dana 02.01.2018 direktor društva Harvey Norman Croatia donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Voditelj računovodstva i kadrovske Katarina Ribičić Latinović imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Harvey Norman Croatia, Zagreb Velimira Škorpika 34/2.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke obrade osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnikh podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Članak 4.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, koje je prilog ovoj odluci.

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
- e-mail adresa: klatinovic@harveynorman.hr
- telefonski broj: 01/5566-203
- fax: 01/5566-201

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internet stranici

Direktor Goran Spasevski

 

Dostaviti:
1. Katarina Ribičić Latinović
2. Agencija za zaštitu osobnih podataka uz izvješće
3. Internet stranica,stranica društva
4. Web stranica firme

Usporedite proizvode
Nemate proizvode za uspoređivanje